Ryttmästarbostället, ett stycke svensk kulturhistoria

Gruppreseförslag

1 dagar

Ca 895 kr/person

Enligt önskemål

Vid Simsjöns strand på Billingen ligger Ryttmästarbostället. Här kan man ta del av den enkle ryttarens lilla stuga likväl som ryttmästarens boställe. Kavallerimajoren Bernhard Englund har samlat några av våra gamla knektars torp och uthus. Man får här en bra bild över så väl de enkla knektars liv och leverne som de privilegierade adelns. 
Program för nedladdning/utskrift
- Öppna/Ladda ner program
Ingår i priset
Resa med modern helturistbuss t/r
Förmiddagskaffe med smörgås
Guidning på Ryttmästarbostället
Lunchbuffé på Ryttmästarbostället
Shopping på Falbygdens ost